Odlehčovací služby – Esmero.s.r.o

Pobytové odlehčovací služby

Posláním firmy Esmero s.r.o. je umožnit osobě, která celodenně pečuje o seniora se sníženou soběstačností odlehčení v podobě pobytu u nás a tím zajistit klientovi 24-hodinovou péči na přechodnou dobu až tří měsíců.

http://esmero.cz/

Author: atlaswebuc

Share This Post On

Submit a Comment