Ekonomické štatistické údaje

Prehľad ekonomických štatistických ukazovateľov svetových krajín. Vývoj HDP, inflácia, nezamestnanosť, export, import, zahraničný obchod.

http://www.databycountry.com

Author: atlaswebuc

Share This Post On