Zastupujeme poškozené, kteří utrpěli újmu na zdraví při dopravní nehodě, pracovním úrazu, nemoci z povolání, pádu na chodníku, úrazu ve škole, chyby lékaře a jiných úrazů. Získáme maximální možné odškodnění.

http://www.cemok.cz