Aká je moja IP adresa a Host name ?

Online zistenie pridelenej IP adresy, identifikujúcej internetové pripojenie užívateľa. Host name užívateľa, webový prehliadač, operačný systém a rozlíšenie obrazovky.

http://aka-je-moja-ip-adresa.6f.sk

Author: atlaswebuc

Share This Post On

Submit a Comment